זמורות

השדה הסולארי מפיק חשמל בשיטה של תאים פוטו-וולטאים קבועים. השדה בזמורות יחובר לרשת הארצית בשנת 2016.
מיקום: בקרבת קיבוץ משואות יצחק, השפלה.
גודל: 55 מגה ואט.