נבטים

השדה הסולארי מפיק חשמל בשיטה של תאים פוטו-וולטאים קבועים. השדה בנבטים חובר לרשת הארצית בשנת 2015.
מיקום: בקרבת מושב נבטים, הנגב הצפוני.
גודל: 18 מגה ואט.