קטורה

השדה הסולארי מפיק חשמל בשיטה של תאים פוטו-וולטאים קבועים. השדה בקטורה חובר לרשת הארצית בשנת 2015.
מיקום:בקרבת קיבוץ קטורה, הערבה.
גודל: 45 מגה ואט.