חלוציות

השדה הסולארי מפיק חשמל בשיטה של תאים פוטו-וולטאים הנעים עם תנועת השמש. השדה בחלוציות חובר לרשת הארצית בשנת 2015.
מיקום:בקרבת קיבוץ צאלים, צפון הנגב.
גודל:55 מגה ואט.