פרויקטים בתחום התקנת מעקות ואביזרי בטיחות

  • פרויקט כביש 85 – סולל בונה
  • פרויקט כביש 65, כביש 40 וכביש 1 (מקטע שורש-מקטע חמד מוצא) – גילי ויואל עזריה
  • פרויקט כביש 1 (מקטע שער הגיא-שורש) – עינב החץ
  • פרויקט כביש 60 וכביש 38 - אולניק
  • פרויקט כביש 3 (מקטע צומת סילבר-משואות יצחק) - אוליצקי 
  • פרויקט כביש 7 (צומת כנות) – דני ונונו
  • פרויקט כביש 443 – ת.ע.ן
  • פרויקט כביש דשנים (קריית אתא) - אבן דרך הנדסה
  • פרויקט צומת אעבלין - מרדכי בנימין
  •  פרויקט כביש 31 - דוד שחר ובניו