ENG

מעקות בטיחות לתחבורה

תכנון ואספקה של מעקות בטיחות

maakot_85_3

מעקות בטיחות

אמות-מידה מוסמכת על ידי נתיבי ישראל להתקנת מעקות בטיחות, אביזרי קצה וסופגי אנרגיה ומספקת שירותים לחברות קבלניות מהגדולות במשק

maakot_85_7

אביזרים

החברה מספקת שירותי תכנון, ייצור, הרכבה ואספקה של אביזרי בטיחות לתחבורה במגוון רחב של תצורות ולשימושים מגוונים