השירותים שאנחנו מציעים

ENG

ייזום פרוייקטים

אמות מידה יוזמת ומשקיעה במגוון של פרויקטים בסקטור האנרגיה המתחדשת. ההתקשרות מול בעל הנכס בו מוקם הפרויקט מותאמת לצרכי לקוח תוך מקסום ההכנסות מהפרויקט. לחברה יכולת מוכחת לפיתוח הפרויקט משלב הייזום, דרך ההקמה וכלה באחזקה השוטפת.

החברה מקימה פרויקטים מורכבים, ומספקת פתרון לכל שלבי ההקמה של הפרויקט ובכלל זה בדיקת ההתכנות הכלכלית, טיפול בהיבט הרגולטורי והרישוי, תכנון טכני ורכש, שילוב קונסטרוקציות על פי הצורך, הקמת המיזם עצמו – יישום אנרגיה סולארית, אגירת אנרגיה ועמדות טעינה עד לשלב ההפעלה.

שירותי הקמה

תחזוקה וניהול

תחזוקה שוטפת לאורך חיי הפרויקט מביאים להגדלת התפוקות וכתוצאה מכך הגדלת ההכנסות. שירותי התחזוקה והניהול כוללים תכנון תוכנית אחזקה תקופתית, יישום שוטף של התוכנית ומעקב אחר מדדים שוטפים וטיפול בתקלות.

אמות מידה מייצגת חברות מובילות בתחום האנרגיה המתחדשת. ייצוג זה מאפשר לחברה להציע ללקוחותיה מוצרים ושירותים מתקדמים, באיכות מעולה ובמחיר תחרותי.

ייצוג וייבוא מוצרים