Solar Energy

HEB

Amot Mida offers a wide range of solar solutions using advanced products and technologies

Ground mounted solar

קרקעי

אמות מידה מתמחה ביישום והתקנה של שדות סולאריים קרקעיים, במקצועיות, יעילות ודיוק ללא תחרות

Parking solar

חניה וקירוי

החברה מציעה חניות סולארית וקירוי מגרשים, החל ממגרשי ספורט וכלה בבתי עלמין, בשילוב אנרגיה סולארית

Rooftop solar

גגות

אמות מידה מיישמת פרויקטי אנרגיה סולארית על גגות מסחריים תוך הקפדה על בטיחות ואיכות ללא פשרות

Agri-PV

מאגרים

אמות מידה מיישמת פתרונות אנרגיה סולארית ע"ג מאגרי מים תוך ניצול מיטבי של שטח המאגר

solar-fence

גדר

הגדר הסולארית מציעה שילוב מושלם של פתרון אבטחה, כולל אמצעים מתקדמים ותאורה עם אנרגיה ירוקה. הפתרון ניתן ליישום גם בהקמת גדרות חדשים וגם על גבי גדרות קיימות

Floating solar

אגרו-PV

פתרונות מובילים, המשלבים באופן אופטימלי את צרכי החקלאי והתפוקות מיישום האנרגיה הסולארית, בחממות, בריכות דגים, גידולי שדה, מטעים ושטחי מרעה